Фестивалът ще се проведе на брега на лагуната - в Южни солници, до администрацията на „Черноморски солници“ АД. Ще бъде еднодневен, но разнообразен и тъй като е свързан с природата, организаторите искат да намалят въглеродния отпечатък при организирането му и призовават гостите да дойдат дотам като велосипедисти, пешеходци, даже и сърфисти и само ако наистина се налага да ползват автомобил.