Основни стъпки при закупуване на имот
- След като е избрано желаното имущество са плаща резервацинна такса от 1000 -1500 евро, за да се резервира имота.
- Нашите адвокати проверяват всички документи по съответния имот и изготвят предварителен договор. До един месец след подписването му, се плаща първа вноска, която обикновено е 30 % от стойността на съответния имот /процента варира според това дали имота е завършен или е на зелено./  
- След като всички вноски по имота са изплатени напълно, имота се прехвърля нотариално и се получава Нотариалния Акт  

Когато се купува имот на фаза строителство, тогава Нотариалният Акт се получава при завършвате на обекта.

Физическите лица, които купуват недвижим имот в България, се нуждаят само от паспорт или лична карта. Всички останали документи се съставят при заверяването на сделката при нотариус.
На първо място не трябва да се забравя, че за закупуване на имот е необходимо съгласие на съпруга или съпругата, което се попълва в присъствието на нотариус. Това може да стане както лично, така и чрез пълномощно.
Попълват се още декларация за гражданско състояние и семейно положение, декларация за произход на парите (няма нужда да се притеснявате, че трябва да носите справки, потвърждаващи доходите ви), декларации за липсата на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Предварителен договор-
Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.). Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор-Нотариален Акт, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.

Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. Не се заверява при нотариус, но има юридическа сила.

Нотариален АктТова е окончателният договорза покупко –продажба.След като имота е изплатен напълно към Продавача , се пристъпва към Нотариалното прехвърляне на имуществото.Това става пред Нотариус ,след  предварително уговорен ден и час и представяне проект на нотариалният акт и всички необходими документи от адвоката, съпровождащ сделката на Нотариуса.

Самият Нотариален акт се получава до 2 дена след изповядването.

По време на нотариалното прехвърляне  , се заплащат и всички данъци и сборове .

Съгласно Българското законодателство  , в течение на два месеца от получаването на нотариалният акт, е необходимо , да се регистрира имота в териториална данъчна инспекция, в служба кадастър.